Zavladaće glad! Broj Zvjeri 666 otkrio je sve!


- Svetom će zavlada suša i velika glad zbog čega će biti potrebno na vreme pripremiti najpotrebnije namirnice, naročito brašno. Međutim, kraj sveta neće biti moguće izbeći. Onog trenutka kada bude srušena džamija u Jerusalimu i počne izgradnja hrama, svima će biti jasno da nam preostaje samo nekoliko godina života na zemlji - ovo su predviđanja starca Srbina Stefana, koji je poznat i kao Stefan Karuljski.

O propovedima i predskazanjima ovog monaha, koji je proživeo pola veka u Svetoj Gori, u Grčkoj, gde je izuzetno cenjen i poštovan, i dan-danas se, 17 godina nakon njegove smrti, uveliko priča i piše. U Srbiji, za razliku od Grčke, javnost malo zna o onome o čemu je ovaj duhovnik govorio.

foto: Miloš Bjelinić

A najčešća tema na koju je pričao jeste upravo kraj sveta i događaji povezani s tim - pojava antihrista, broja 666, glad koja će zavladati svetom i drugo.

Kako je predviđao monah Karuljski, pred početak kraja sveta umnožiće se čulnost, stomakougađanje i pijanstvo, pa će ljudima Gospod da ih osvesti poslati - glad, zemljotrese, bolesti i na kraju, ljudima pijanim od razvrata, strašne muke antihrista. Međutim, prema njegovim proricanjima, ni toliki tuga i bol neće kod njih izazvati nikakav osećaj straha i potrebe za pokajanjem.

- Kada vidite da se gradi Solomonov hram, treba da pribavite namirnice za tri-četiri godine, a naročito brašno... Pre nego što počne izgradnja hrama, ne treba da se pripremate. Gospod će dozvoliti da hram izgrade neposredno pre konačnog kraja sveta. U njemu će vladati car, čije ime označava katastrofu. Ovaj car katastrofe će stajati i nad njihovim glavama, te neće moći da ga se otarase. Ovo će učiniti Gospod, kada dođe vreme strašnog poslednjeg suda - zapisao je Stefan Karuljski.


Tumačenja koje je starac dao o Otkrovenju, odnosno o ličnosti antihrista i o „broju zveri“, odnosno 666, bila su predmet mnogih rasprava, a tumačenja su zasnovana isključivo na Jovanovom Otkrovenju.

- Tajna o zlom čuva se u velikoj tajnosti od nas. Oni koji rade na tome, a zna se ko su, čine sve da ovaj izrod zla bude rođen i da odraste u velikoj tajnosti, da se pouči metodama satane, odnosno da se u početku prikaže kao dobar, slatkorečiv, pobožan, naučen da posti, zaštitnik hrišćana, odnosno da se pretvara što može više i bolje pod obličjem jagnjeta dok se ne prigrabi vlasti. A onda će zbaciti masku i pokazati toliku zlobu, koliku svet još nije video - tvrdio je Stefan Karuljski.

Znakovi kraja sveta

- umnožavanje nepravde među ljudima,
- propovedanje Svetog jevanđelja širom sveta, svim narodima,
- prirodne katastrofe,
- dolazak antihrista,
- borba protiv Svete Hristove crkve

Izvor: insajder.in

 

Komentara