OC ''Jahorina'' se na berzi ZADUŽUJE SEDAM MILIONA KMOlimpijski centar „Jahorina“ nastavlja da se zadužuje milionskom emisijom obveznica, iako je samo od prodaje dva hotela u posljednjih nekoliko mjeseci ostvario prihod od gotovo deset miliona KM.

OC „Jahorina“ planira da emituje obveznice vrijedne sedam miliona KM, a novac će, kako je navdeno u prijedlogu odluke o emisiji, biti iskorišćen za izgradnju gondole na Jahorini „GD 10 Partizan“.

Olimpijski centar emituje obveznice na 15 godina uz kamatnu stopu od četiri odsto.

„Dospijeće emisije je 15 godina od dana registracije obveznica u Centralnom registru hartija od vrijednosti Banjaluka. Kamatna stopa iznosi četiri odsto na godišnjem nivou. Tokom prve tri godine godine isplaćivaće se godišnje samo kamata (grejs period), a nakon toga će se glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivati narednih 12 godina u jednakim godišnjim anuitetima“, navedeno je u prijedlogu odluke o trećoj emisiji obveznica OC koja će biti razmatrana na vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za 5. avgust.

U OC navode da je osnovni ekonomski cilj izgradnje gondole modernizacija i tehnološko unapređenje postojeće turističke ponude Jahorine.

„Projekat bi trebalo da omogući rast poslovne konkurentnosti i povećanje broja posjetilaca. Takođe, jedan od ekonomskih ciljeva je direktno otvaranje nekoliko radnih mjesta na period od minimum 20 godina, aktiviranje određenog broja projektantskih, građevinskih i izvođačkih preduzeća u trajanju izgradnje, a potom i na održavanju predmetne gondole“, dodaje se u prijedlogu odluke.

Olimpijski centar „Jahorina“ do sada je imao dvije emisije obveznica u iznosu od  15 miliona KM i 10,37 miliona KM.


Kompletnu prvu emisiju obveznica Olimpijskog centra IRB je kupila još 2011, a s obzirom na to da OC nije izmirivao obaveze, banka je podnijela tužbu i dobila pravosnažnu presudu.

Nakon što je u nekoliko navrata, na prijedlog Vlade RS, odgađala blokadu OC „Jahorina“, IRB je na kraju taj dug pretvorila u kapital i postala vlasnik 90,6 odsto akcija Olimpijskog centra.

Pored toga, IRB je krajem 2017. godine ponovo kupila obveznice Olimpijskog centra u iznosu od 10,3 miliona KM.

OC „Jahorina“ se zadužuje putem obveznica nakon što je krajem prošle godine za 5,98 miliona KM prodao hotel „Bistrica“, a prije nekoliko dana i devastirani hotel „Jahorina“ za 3,5 miliona KM.

Dešavanja u Bijeljini
​Izvor: capital.ba

 


Komentara