Kako će u školama u Srbiji izgledati predavanja o vojsci?


Učenici četvrtih razreda srednjih škola na četiri časa odeljenskog starešine naučiće osnovne stvari o vojsci, a moći će i da posete kasarne.

Nekada je to bio predmet opštenarodna odbrana i društvena samozaštita, za koji je bio opšteprihvaćen naziv odbrana. Bio je to obavezni predmet, a sada će to biti praktično fakultativna nastava, prilagođena današnjem vremenu.

Đaci će moći da posete kasarne Foto: Ministarstvo odbrane / Promo
Đaci će moći da posete kasarne

Ova predavanja, nakon kojih neće biti ocenjivanja, slušaće učenici četvrtih razreda srednjih škola, i to na, za tu namenu, izdvojena četiri časa odeljenskog starešine.

Ukupan broj časova se, dakle, neće povećavati, niti će se đaci završnih razreda dodatno opterećivati u periodu kada se pripremaju za maturu i polaganje prijemnih ispita na fakultetima.

I predstavnici Minstarstva odbrane drže predavanja

Nastava će se izvoditi na osnovu materijala i prezentacija Ministarstva odbrane, koji su od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja usaglašeni sa obrazovnim standardima. Osnovni izvođači nastave biće razredne starešine, uz stručnu pomoć i podršku predstavnika Ministarstva odbramne, Vojske Srbije i organizacije rezervnih vojnih starešina.

Ova inicijativa nije pokrenuta naprečac, već je rezultat promenai analiza u Ministarstvu odbrane, gde je nedavno formiran Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane, piše list. Tada je u Upravi za obaveze odbrane osnovano Odeljenje za obučavanje građana, na čijem čelu je kapetan bojnog broda Milan Konjikovac, koji sa saradnicima radi na uvođenju tema iz oblasti odbrane u škole.

pročitajte i...


- Punoletni učenici su ključna starosna grupacija građana koja stasava za ispunjavanje prvih obaveza prema sistemu odbrane, kao što su uvođenje u vojnu evidenciju, dobrovoljno služenje vojnog roka i izvršavanje iobaveze u rezervnom sastavu. Istovremeno oni su i populacija koja ostvaruje određena prava, poput sticanja visokog obrazovanja na Vojnoj akademiji ili Medicinskom fakultetu VMA ili zasnivanja radnog odnosa u svojstvu profesionalnog pripadnika VS - objašnjava Konjikovac.


Šta će učiti
Na ovim časovima obrađivaće se osnovne teme, kao što su "Mesto, uloga i zadaci VS u sistemu bezbednosti Republike Srbije", "Vojna obaveza u Republici Srbiji" i "Radna i materijalna obaveza u Republic Srbiji. U planu su još neke teme, a izvesno je da će se one nakon analiza dodatno prilagođavati. Štaviše, već od naredne školske godine, nastavnici će imati na raspolaganju priručnik "Osnovi sistema odbrane Republike Srbije".

- Osim usvajanja elementarnih znanja o odbrani zemlje, dogovoreno je da se i kroz upoznavanje sa osnovnim obeležjima državnosti, učenicima približi identifikacija sa svojom zemljom. U tom kontekstu, uvažavajući dobru praksu mnogih zemalja u svetu, učenicima će biti omogućeno da na jednom od časova učestvuju u izvođenju državne himne "Bože pravde" - ističe Konjikovac.

Vojska Srbije, ilustracija Foto: Ministarstvo odbrane / Promo
Vojska Srbije, ilustracija

Mnogim đacima će, svakako, posebno zanimljiv biti susret sa vojskom. Predviđeno je da se đacima, uz pratnju nastavnika, omogući odlazak na taktičko-tehničke zborove u kasarnama.

"Zaštićeno društvo ne zavisi samo od vojske"
U mnogim većim mestima danas nema kasarni, ali su u Ministarstvu odbrane i VS spremni da pomognu u organizaciji i realizaciji ove aktivnosti.

- Stvaranje sigurnog i zaštićenog društva ne zavisi isključivo od državnih organa i vojnih struktura, već od porododice, škole, organizacija i udruženja u kojima pojedinac provodi najviše vremena, odnosno zavisi od interakcije svih subjekata sistema odbrane. U cilju stvaranja sigurnog društva, potrebno je, u prihvatljivoj meri, približiti bezbednost i odbranu svakom pojedincu - smatra Konjikovac, ističući da je dosadašnje interesovanje škola za ovu inicijativu veoma ohrabrujuće.

Izvor: politika.rs

 

Komentara