CRVENI KRST POMAŽE migrantima koji su u tranzitu kroz Bijeljinu

Perica Gligić, sekretar Gradske organizacije Crvenog krsta Bijeljina

Međunarodna federacija Crvenog krsta je formirala tri mobilna tima na području BiH, čiji je zadatak pomoć migrantima koji se trenutno nalaze u našoj zemlji. Mobilni timovi djeluju u Bijeljini, Mostaru i Bihaću.

Crvenom krstu u Bijeljini je, u prvoj fazi ovog projekta, Međunarodna federacija dostavila po 500 paketa hrane i higijenskih proizvoda.

Mobilni tim u Bijeljini ima 4 člana, vođu tima i 3 pomoćnika. Pored podjele paketa sa hranom i higijenskim proizvodima, članovi mobilnog tima ugroženim licima pružaju i psiho-socijalnu, kao i prvu medicinsku pomoć, rekao je Perica Gligić sekretar Gradske organizacije Crvenog krsta u Bijeljini.

Mobilni tim iz Bijeljine je, samo u avgustu, prešao 2781 kilometar, a I u julu su imali sličan obim posla.

Sredstva za plate i troškove mobilnih timova je obezbjedila Međunarodna federacija Crvenog krsta.

Mobilni tim stalno obilazi teren u potrazi za licima kojima je potrebna pomoć, a posebnu pažnju obraćaju na mjesta sa najvišom frekvencijom migranata.

Broj migranata, koji prolaze kroz područje Bijeljine, se iz mjeseca u mjesec povećava, kaže vođa mobilnog tima. Postoje I bezbjednosni rizici sa kojima se migranti suočavaju, a mobilni tim se trudi da ih na vrijeme I adekvatno upozori na njih.

Svi članovi tima su prošli specijalizovanu obuku za ovaj posao.

Do 1 septembra mobilni tim je koristio automobile Gradske organizacije CK, a nakon toga su od Međunarodne federacije CK dobili novo terensko auto.

U bijeljinskom CK napominju da se mobilni tim strogo pridržava važećih propisa I da djeluje samo u skladu sa svojim ovlaštenjima.


Prema podacima CK evidentirani migranti koji  su tokom ljetnjih mjeseci prošli kroz područje našeg grada uglavnom dolaze iz Avganistana, Alžira, Bangladeša, Irana, Pakistana, Sirije I Iraka.

 

 

 

Dešavanja u Bijeljini
 
 

Izvor: ntvarena.com

 

 

 

 

Komentara