BIJELJINA: Nova zatezanja oko starih dugova Šećerane


Bivši članovi Upravnog odbora Fabrike šećera u stečaju na današnjem održanom pripremnom ročištu zatražili su vansudsko poravnanje, nakon što su iznijeli dokaze u korist potraživanja iz stečaja. Zahtjev će biti proslijeđen Odboru skupštine povjerilaca i stečajnom upravniku Fabrika šećera, a ukoliko ne dođe do vansudske nagodbe, glavno ročište biće održano 29. oktobra.

Nakon što je bivši stečajni upravnik Lazo Đurđević osporio potraživanja bivšim članovima Upravnog odbora Fabrike šećera, pokrenut je parnični postupak radi utvrđivanja parničnog potraživanja. Bivši članovi Upravnog odbora smatraju da je Skupština povjerilaca na čelu sa aktuelnim stečajnim upravnikom dužna da isplati dugovanja za novčanu naknadu.

Mile Mirković, bivši predsjednik Nadzornog odbora u Fabrici šećera, kaže da su na današnjem ročištu raspravljali o tim potraživanjima, koja iznose od 25.000 do 30.000 maraka, bez ostalih sudskih troškova, zateznih kamata i ostalih naknada.

Prema njihovom mišljenju, visina naknade ne može biti sporna, jer je određena na osnovu odluke Vlade Srpske, i da su članovi Upravnog odbora lično pregovarali sa tadašnjim resornim ministrom Stevom Mirjanićem o visini isplate mjesečne naknade, koja je trebala iznositi 500 konvertibilnih maraka. Međutim, tužena strana, Fabrika šećera u stečaju, na posljednjem ročištu navela je d se ova naknada odnosi na državna preduzeća, a ne na akcionarska privredna društva.

Međutim, bivši predsjednik Nadzornog odbora Mile Mirković kaže da je to bila odluka iz ranijeg perioda, koja se odnosila na državna preduzeća u kojima je većinski državni kapital, zato su se i pozvali na tu odluku.


Bivši članovi Upravnog odbora tvrde da je vansudsko poravnjanje najbezbolnije rješenje u ovom slučaju, ali da ta mogućnost zavisi isključivo od odluke Odbora povjerilaca. A ukoliko ovaj slučaj dobije takav epilog, tužba će biti povučena.

Bivši predsjednik Nadzornog odbora Mile Mirković dodaje, da su još na prošlom ročištu zatražili sudsko poravnjanje, koji su uputili Odboru povjerilaca i stečajnom upravniku.
 
Za 18 mjeseci rada, kao predjsednik Upravnog odbora Mile Mirković ističe da je urađen ogroman posao da bi Šećerana krenula sa proizvodnjom, a sve s ciljem da fabrika ne ode pod stečaj, što je danas i iznijeto kao dokazni materijal na pripremnom ročištu. Zastupnici Fabrike šećera u stečaju nisu iznijeli prijedlog dokaza, a sve ostale primjedbe iznijeće na glavnoj raspravi, koja je zakazana za 29. oktobar.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: rtvbn.com

 


Komentara