Dekan Pravnog fakulteta razgovarao sa predsjednikom Skupštine Brčko DistriktaDekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković razgovarao je sa predsjednikom Skupštine Brčko Distrikta mr Sinišom Milićem.

U dužem razgovoru, dogovorena je saradnja Pravnog fakulteta i Skupštine Brčko Distrikta, koja će imati nekoliko oblika. Prvo će biti potpisan memorandum o saradnji, kojim će detaljnije biti utvrđeni oblici saradnje u budućnosti.

Dekan Marković je ponudio saradnju nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u oblasti pripreme zakona i ostalih pravnih akata, u skladu sa pozitivnopravnim propisima Distrikta, potrebama i procedurama Skupštine Distrikta. Budući da Pravni fakultet ima značajan broj nastavnika koji se naučno bave različitim pravnim disciplinama, ocijenjeno je da oni žele i mogu da doprinesu unapređenju zakonodavnog rada Skupštine, u skladu sa potrebama i namjerama ove institucije.

Dekan Marković je predložio sprovođenje studentske prakse u Skupštini Distrikta, koja će značajno doprinijeti upoznavanju studenata sa radom ove institucije.

Posebno je razgovarano o organizovanju seminara za zaposlene u institucijama Distrikta, u organizaciji Skupštine Distrikta, Pravnog fakulteta i regionalne kancelarije Evropske organizacije za javno pravo u Brčkom, budući da ova organizacija ima poseban interes za rad na području Distrikta, a da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu član ove ugledne organizacije. Ova predavanja imaće za cilj da doprinesu poboljšanju rada javne uprave, javnih preduzeća i organizacija u Distriktu.Predsjednik Milić i dekan Marković su ocijenili da postoje mogućnosti za svestranu saradnju, koja će biti ostvarena ne samo u interesu dviju institucija nego i šire društvene zajednice.

Sastanku je prisustvovao i viši asistent Đorđe Marilović, mr.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: pravni.ues.rs.ba


 

Komentara