BIJELJINA: Slobodan Pavlović i supruga TUŽILI Bobar banku


Slobodan i Miroslava Pavlović

Slobodan Pavlović i njegova supruga Miroslava traže od Okružnog privrednog suda u Bijeljini da utvrdi ništavnost člana Ugovora o zasnivanju iz 2012. godine, a prema kojem Bobar Banka u stečaju ima založno pravo nad njihovom imovinom zbog kredita od pet miliona maraka koje su uzeli za svoje preduzeće “Aqua city”. 
 

Podsjećamo, Bobar banka u stečaju raskinula je milionski ugovor o kreditu i podnijela prijedlog za pokretanje izvršnog postupka na imovini firme „Aqua city“ i zgradi Pavlović banke u Bijeljini u vlasništvu porodice Pavlović.

Firma „Aqua city“ imala je nešto više od pola miliona KM dospjelih obaveza po kreditu koji joj je banka odobrila, a s obzirom na to da taj dug nije izmirila ni nakon opomena, Odbor povjerilaca banke donio je odluku o raskidu ugovora i prinudnoj naplati.

 

U ovom sudskom sporu sud je svojim rješenjem od 24. januara ove godine odobrio privrednom društvu „Pavgord“ iz Foče miješanje u parnicu na strani prvotužene Bobar banke u stečaju, s obzirom na to da je ovo društvo sa Bobar bankom u stečaju zaključilo pismeni ugovor o ustupanju potraživanja  sa prenosom hipoteke i svih sporednih prava prema drugotuženom preduzeću „Aqua City“.

Pravni zastupnik bračnog para Pavlović, advokat Blagiša Lukić ostao je u cjelosti kod navoda iz tužbe, dok je pravni zastupnik tužene Bobar banke advokat Savo Marković ostao u cjelosti kod odgovora na tužbu od 21. januara 2019. godine.


I punomoćnik umješača pridružio se svim predloženim dokazima prvotuženog, Bobar banke u stečaju. Nastavak suđenja po tužbi porodice Pavlović zakazan je za 16. mart.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: capital.ba

 

Komentara