BIJELJINA: Vlasnički PSI i MAČKE moraju biti čipovani, inače slijede VELIKE KAZNE


Usled problema povećanog broja pasa lutalica i nedisciplinovanog držanja pasa i mačaka u Bijeljini, inspekcijski organi na nivou Grada su počeli sa pooštrenim kontrolama vlasništva, držanja i čipovanja pasa, u saradnji sa građanima i veterinarskim ustanovama koje su dužne da imaju popis životinja na području koje pokrivaju.

S obzirom na to da je od 1. januara 2019. godine zaživjela jedinstvena elektronska baza podataka vlasničkih pasa na nivou BIH, u potpunosti je stvoren osnov za primjenu Pravilnika o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u BIH. Pravilnik obavezuje da svi psi i mačke koji se nalaze na teritoriji BIH moraju biti identifikovani i evidentirani u jedinstvenu bazu podataka, te da nije dozvoljena vakcinacija, liječenje pasa niti bilo koja druga veterinarska intervencija bez prethodne identifikacije psa (i mačke) mikročipom.  

Zakonom o veterinarstvu Republike Srpske vlasnici pasa (i mačaka) dužni su da izvrše trajno označavanje istih pomoću mikročipa, ali su obavezni i da odjave psa u slučaju gubitka životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća).

Iz gradskog Odjeljenja za inspekcijske poslove ističu da će se svi psi koji budu zatečeni na imanjima, dvorištima, u stanovima građana, smatrati vlasničkim ukoliko su čipovani i ako se držaoci tih životinja izjasne kao vlasnici. U suprotnom, smatraće se nevlasničkim psima i biće zbrinuti od strane Higijeničarske službe Grada (azila).

U skladu sa Zakonom o veterinarstvu, za sve one koji se ne budu pridržavali obaveze evidencije i označavanja pasa (i mačaka) predviđena je kazna od 500 do 1.500 konvertibilnih maraka.


Osim obaveza koje ovaj Pravilnik nalaže, vlasnici će osnivanjem jedinstvene baze podataka imati i koristi, jer će mnogo lakše dolaziti do svojih odlutalih i izgubljenih ljubimaca, jer će jednostavnim očitavanjem mikročipa u najbližoj veterinarskoj ambulanti moći da se dobiju podaci o vlasniku psa na čitavoj teritoriji BiH.

Izvor: Gradska uprava

 

Komentara